1. Anasayfa
  2. İmar Davaları Rehberi Kitabı

İmar Davaları Rehberi Kitabı


İmar Davaları Rehberi

İMAR DAVALARI REHBERİ (Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle)

Suat Şimşek, İlhami Hazar, Temmuz 2020 / 4. Baskı / 1184 Syf/ Ciltli

İmar Davaları Rehberi Kitabı Hakkında

Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen belediye personeli, hukukçular, akademisyenler, avukatlar ve hâkimler için imar mevzuatı kapsamında açılabilecek davaların tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir.

Çalışmada imar hukuku kapsamında açılacak belli başlı davalar (imar planları, parselasyon işlemleri, ifraz-tevhit işlemleri, yapı ruhsatı ve kullanma izni işlemleri, inşaat durdurma ve yıkım işlemleri, imar para cezalarına karşı açılabilecek davalar), idari dava sistematiğine göre açıklanmıştır.

Bu kapsamda bu işlemlerdeki muhtemel hukuka aykırılık nedenleri, bu işlemlere karşı açılacak iptal davalarında ön koşullar, davanın esasının görülmesi, bilirkişi görevlendirilmesi, yürütmenin durdurulması, davanın karara bağlanması, idari yargı kararının uygulanması ve uygulanmaması halinde yapılacak işlemler, Danıştay içtihatları ışığında açıklanmıştır. Ayrıca her bölümün sonunda bölümde ele alınan konuyla ilgili itiraz ve dava dilekçelerine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları

İmar Planlarına İtiraz ve Dava Parselasyon (Arazi ve Arsa Düzenlemesi) İşlemlerine İtiraz ve Dava Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas İşlemleriyle İlgili Davalar Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere İtiraz ve Dava İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemlerine Karşı İtiraz ve Dava Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin İşlemlere Karşı İtiraz ve Dava İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarla İlgili Temel Hususlar

(İçindekiler kısmı için: İmar Davaları Rehberi-İçindekiler

İmar Davaları Rehberi Kitabını Satın Almak İçin

Kitabı satın almak için, kitap ücreti olan 600 TL’yi aşağıda gerekli bilgileri verilen hesaba yolladıktan sonra suatsimsek@yahoo.com adresine, kitabın yollanacağı adres ile iletişim bilgilerini içeren bir e-mail atınız doldurunuz. Kitap için atılacak mailde en az aşağıdaki bilgilerin olması gerekmektedir: Adı-Soyadı, Cep Tel, Adresi, İl/İlçe, Kitap Sipariş Adedi, Havale/EFT Yapılan Hesap Sahibinin Adı-Soyadı

Hesap Sahibi: Suat ŞİMŞEK, Hesap No : 01103064, Şube : 1667 / (HALKBANK) ÇEVRE VE ŞHR. BAK. UYDU ŞB/ANK IBAN : TR07 0001 2001 6670 0001 1030 64

Kitabı kredi kartı ile satın almak için aşağıdaki linke tıklayarak Online Alışveriş Platformu Shopier‘de kitabın sayfasına gidiniz. Adres bilgilerinizi ve sonrasında kart bilgilerinizi doldurarak sipariş verebilirsiniz.