1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlar Arasında Satış Mümkün mü?


Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları, paylı (hisseli) mülkiyette veya elbirliği mülkiyetinde (iştirak halinde mülkiyet, örneğin verasete iştirak gibi), hissedarların veya ortakların, dava yoluyla, hisseli durumun sona erdirilmesini istemeleridir. Bu davalara ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları denilmektedir. Bu makalede, ortaklığın giderilmesi davalarında, hissedarlar arasında satış yapılıp yapılmayacağı konusunu irdeleyeceğiz.

Ortaklığın Giderilmesi Paydaşlar Arasında Satış

Ortaklığın giderilmesi satışın ortaklar arasında yapılması mümkün müdür sorusuna cevap bulabilmek için öncelikle ortaklığın giderilmesi davalarında paylaşmanın şekli konusunun izah edilmesi gerekmektedir.

Ortaklığın giderilmesi davalarında paylaşma şekli, Türk Medeni Kanunu ile belirlenmiştir.  Bu davalarda en önemli konulardan bir tanesi de ortaklığın giderilmesi davasında ortaklar arasında satışının yapılıp yapılmayacağıdır. Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satışın nasıl yapılacağının ve satış bedelinin ne şekilde dağıtılacağının hüküm sonucunda gösterilmesi gerekir. Satışınkarar verilen taşınmaz;

a) Paylı mülkiyet hükümlerine konu ise satış bedelinin paydaşların tapudaki payları oranında,

b) Elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi olması halinde satış bedelinin mirasçılık belgesindeki paylar oranında,

c) Hem paylı, hem de elbirliği mülkiyeti halinin bir arada bulunması halinde ise satış bedelinin tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına karar verilmesi gerekir.

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Paylaşma Şekli

Medeni Kanunun, paylı mülkiyeti sona erdiren paylaşmanın nasıl yapılacağını düzenleyen 699. maddesine göre paylaşma, paylı malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleşir.

Paydaşlar, paylaşımın nasıl yapılacağı hususunda uyuşma sağlayamazlarsa paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi hâlinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir. Ancak, davalar çoğunlukla paylaşma isteminin açık artırmayla satışına karar verilerek sonuçlanmaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Açık Artırma

Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunmaktadır. Yani hisseli taşınmazların kısımlara ayrılarak hissedarlar arasında paylaştırılması mümkün değil ise taşınmaz açık artırma ile satılır ve elde edilen gelir, hisseleri oranında hissedarlar arasında paylaştırılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlar Arasında Satış

Ortaklığın giderilmesi davalarında en önemli konulardan bir tanesi de, açık artırmanın sadece hissedarlar arasında yapılıp yapılmayacağıdır. Parsele yabancıların girmesini önlemek için bu şekilde talepte bulunulmaktadır.

Medeni Kanun hükümlerine göre, ortaklığın giderilmesi davalarında açık artırmanın (satışın) sadece hissedarlar arasında yapılması mümkündür. Ancak, Medeni Kanun’un 699. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen ikinci cümle ile, satışın paydaşlar arasında artırma ile yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlı tutulmuştur.

Yani ortaklığın giderilmesi davalarında açık artırmanın (satışın) sadece hissedarlar arasında yapılması, tüm hissedarların oybirliği ile karar vermesine bağlıdır. Burada pay veya paydaş çoğunluğu şeklinde bir uygulama söz konusu değildir. Tüm hissedarların oyu gerekir. Sadece bir paydaşın bile, açık artırmanın sadece hissedarlar arasında yapılmasına karşı çıkması yeterlidir.

Alacaklının Durumu

Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşlar yanında davacı alacaklının da rızasına bağlıdır. Açık arttırma yoluyla satış yapılarak paydaşlığın giderilmesi TMK m. 699/III hükmüne göre iki şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi açık arttırmanın herkese açık şekilde yapılmasıdır. Diğeri ise açık arttırma yoluyla satışın paydaşlar arasında yapılmasıdır. Mahkemenin açık arttırma yoluyla satışın paydaşlar arasında yapılmasına karar verebilmesi davacı alacaklının ve tüm paydaşların iznine bağlıdır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlar Arasında Satış Sözleşmesi Şekli

Kanun, ortaklığın giderilmesi davalarında açık artırmanın (satışın) sadece hissedarlar arasında yapılmasını öngören anlaşmanın şekli konusunda hüküm getirmemiştir. Ancak, ispat kolaylığı bakımından yazılı şekilde yapılması faydalı olacaktır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Hissedarlar Arasında Satış Mümkün mü?

Yorumlar (18)

 1. 19/02/2022

  Değerli üstadım. Yerel Mahkeme satışın ortaklar arasında yapılacak satış sureti ile giderilmesine karar vermiştir. Ancak alacaklılar taşınmazdaki bir hissedarın hissesi üzerine haciz koyan alacaklılar bu durumdan haberdar edilmemişlerdir.
  Ortaklar arasındaki satış alacaklıları zarara uğratmak amacını taşımaktadır. Bu durumda davanın tarafı olmayan , davadan da haberdar edilmeyen alacaklılar ne yapabilirler .
  Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılarımla

  • Şu karar işinize yarar sanırım:
   T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi

   Esas: 2016/ 3726 Karar: 2018 / 8982 Karar Tarihi: 12.12.2018

   ÖZET: Mahkemece, davalıların tamamının muvafakati ile “hissedarlar arasında” satışa karar verilmiş; hükmü davacı vekili temyiz etmiştir. Her ne kadar hissedarlar arasında açılan ortaklığın giderilmesi davalarında hissedarların tamamının muvafakati ile hissedarlar arasında satışa karar verilebilirse de bu dava İİK’nun ilgili maddesine dayanılarak alacaklı … tarafından alacağına kavuşmak amacıyla açılan bir ortaklığın giderilmesi davasıdır. Dolayısıyla hissedarların kendi aralarında satışa muvafakati yeterli değildir. Bu durum alacaklının hakkını haleldar edeceğinden ve alacaklının böyle bir satışa usulüne uygun rızası alınmadığından bozulması gerekmiştir.

  • Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşlar yanında davacı alacaklının da rızasına bağlıdır. Açık arttırma yoluyla satış yapılarak paydaşlığın giderilmesi TMK m. 699/III hükmüne göre iki şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi açık arttırmanın herkese açık şekilde yapılmasıdır. Diğeri ise açık arttırma yoluyla satışın paydaşlar arasında yapılmasıdır. Mahkemenin açık arttırma yoluyla satışın paydaşlar arasında yapılmasına karar verebilmesi davacı alacaklının ve tüm paydaşların iznine bağlıdır.

 2. Hocam 4 Hisseli elbirligi mülkiyetinde satışa 3 hisse birleşip girmek istiyoruz satışta avantajimizin olması ve bizim satmak istememizden dolayi.bunu devam eden Mahkemeye nasil bir dilekçeyle bildirebiliriz.

 3. hocam tapulu hissedarilen 2 b hakkını satın almayan hisse sahibinin durumu nedir ..anlaşma olmazsa

  • Daha anlaşılabilir şekilde yazabilir misiniz? Hiç bir şey anlamadım yazdıklarınızdan

   • Merhabalar.
    Tarlalarımız paylı mulkiyet davası görüldü. Satış kararı verildi. Henüz satışa çıkmadı ilan olunmadi.
    Ben hisselerimi diğer hissedarlardan birine satabilir miyim? Hangi aşamaya kadar mümkün olur bu satış.

    • İcrada satış gerçekleşinceye kadar hisselerinizi diğer hissedarlardan birine satabilirsiniz.

 4. merhaba hocam.ortaklığın giderilmesi davasında açık artırmayla satışa karar verildi.ben hissedar olarak satışa katılmayı düşünmüyorum.başkalarının katılımını nasıl sağlayabilirim.yani nasıl haber verebilirim.nerelere ilan verebilirim?yardımcı olurmusunuz?

 5. satış sonrası kdv,damga vergisi,karar,tellaliye şeklinde masraflar kime aittir?

  • kdv, damga vergisi, karar, tellaliye şeklinde masraflar satış gelirinden ödenir, kalanı ortaklara paylaştırılır

 6. Merhabalar kolay gelsin hisseli bir ev tapusunun yüzde 55 i benim üzerimde diğer paydaşlarla anlaşamıyoruz bu ortaklığın giderilmesi davasında benim bir önceliğim var mıdır ? payı yüksek olduğu için dava olmadan başka alıcı satışa katılmadan mahkemece benim üzerime karar verilebilir mi yoksa her türlü açık arttırma usulüyle mi satılır önceliğin varsa bu bedel satış memurlarının belirlediği bir bedel mi olur diğerleri bu bedele itiraz edebilir mi?

  • 1) Payınızın yüksek olmasının hiçbir faydası yoktur. Her türlü açık arttırma usulüyle satılır. Parayı kim verirse düdüğü o çalar.
   2) Bedel uzmanları tarafından belirlenir, tüm paydaşlar itiraz edebilir.

 7. 25/08/2023

  Merhaba kolay gelsin hocam biz arsada 6 ortağız ben diğer 5 ortakla izaleyi şuyu davası açtım mahkeme satışa karar verdi.Diğer 4 ortakla anlaştık 1 kişiyle anlaşamadık açık artırmada 5 ortak bir olup diğer hissedarın hissesini almak için ortak girebilirmiyiz.

  • ortak girmenizde sakınca yok ama bir avantajı da olmaz. en yüksek fiyatı kim verirse arsayı o alır. hatta hissedar olmayanlar bile girip alabilir.

  • ortak girmenizde sakınca yok ama bir avantajı da olmaz. en yüksek fiyatı kim verirse arsayı o alır.

 8. 25/08/2023

  Merhaba kolay gelsin hocam biz arsada 6 ortağız ben diğer 5 ortağa izaleyi şuyu davası açtım mahkeme satışa karar verdi.Diğer 4 ortakla anlaştık 1 kişiyle anlaşamadık açık artırmada 5 ortak bir olup diğer hissedarın hissesini almak için ortak girebilirmiyiz.