1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Belediyeler Taşınmazlarını, İşgalcisine İhalesiz ve Doğrudan Satabilir Mi?


Belediye Arsa Satabilir Mi?

Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediyeler tarafından imarlı ve alt yapılı arsalar üretilebilir. Belediyeler tarafından öncelikle dar gelirliler için farklı büyüklüklerde sosyal konutlar üretilir. Sosyal konutlar dışında, belediyelerce konut üretilip satılabilir. Bu satışlardan elde edilecek gelirden sosyal konutların finansmanına katkı sağlanabilir.

Arsa temininde, konut ve işyeri yapımında kredi kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yapılabilir. Ayrıca, ihtiyaç olması halinde değişik büyüklüklerde ve özelliklerde işyerleri üretilebilir. Belediyeler kendi mülkiyetindeki taşınmazı, işgalli olduğu gerekçesiyle ihalesiz doğrudan işgalcisine satabilir mi?

Arsa ve Konut Üretim Yetkisi Belediyelere Hangi Yasal Düzenlemeyle Verilmiştir?

Arsa ve konut üretim yetkisi belediyelere, Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik ile verilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin 24. maddesine göre belediyeler, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, satışı ve kiralanmasına ilişkin diğer hususları belediye meclisi kararı ile çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler.

Belediye Taşınmazlarının İhalesiz Satışı Mümkün Müdür? Belediye Taşınmaz Satışı Usulü Nedir?

Kural olarak belediyeler de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabidir. Bu nedenle ihalesiz taşınmaz satışı söz konusu değildir. Belediyeler, 2886 sayılı Yasanın 1. maddesi kapsamında sayılan idareler arasında olup, bu nedenle belediyeye ait taşınmazların satışında 2886 sayılı Devlet İhale Yasası hükümlerine uyulmaksızın yapılan işlemler hukuka aykırı olacaktır. Sadece bazı kanuni düzenlemeler, belediyelere ihalesiz taşınmaz satışı vermektedir.

Bunlardan biri belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliktir. Diğeri ise İmar Kanunu’nun 17. maddesidir.  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesinin 3. fıkrasında, Belediye veya Valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valiliklerin hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse şüyuunun izalesi suretiyle sattırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu fıkraya göre yapılacak olan satışlar Devlet İhale Kanununa tabi olmadığına göre belediye meclisinin satış için önceden karar alması gerekmediğinden müstakil inşaat yapmaya müsait olan parseldeki hissenin diğer hissedara İmar Kanunu uyarınca satışında belediye encümenleri yetkili bulunmaktadır.

Belediyeler Taşınmazları Doğrudan İşgalcisine Satabilir Mi?

Eğer yapı kayıt belgesi söz konusu değil ise (yani imar barışı satışı değil ise) belediyelerin taşınmazları kullanan kişilere (işgalcilere) doğrudan satamazlar. Satabilmeleri için kanunu düzenleme gerekir.

Belediye Taşınmazlarının İmar Barışında Satışı Nasıl Olacak?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ncı maddesinin (8) inci fıkrasında, “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.” hükmü yer almaktadır. Bu konu hakkında şu yazımıza bakabilirsiniz: Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların İmar Barışında Satışı Nasıl Yapılacak?

Belediyeler-Tasinmazlari
Belediyeler Taşınmazlarını, İşgalcisine İhalesiz ve Doğrudan Satabilir Mi?

Yorumlar (10)

 1. Sayın Şimşek, belde belediyemizin daha önce yol ve belediye meydanı için kamulaştırdığı bir parselde, yol payları çıktıktan sonra, parsel genişliği ve derinliği yönünden imara açamadığı 85 m2 bir yeri var. Bu alan iki taraftan da babamın sahip olduğu parsellere komşu. Başka parsel komşusu da yok. Diğer iki köşe ise yol. Bu alanı belediyeden almak istiyoruz ancak belediye doğrudan size satamam diyor. İhaleye çıkılırsa ve başka biri alırsa da inşaat yapması mümkün değil. Aklımızın erdiğince mevzuatları incelemeye çalıştık ancak belediyeyi de kendimizi de mağdur etmeyecek bir yol bulamadık.
  Yakın zamanda (B-4 imarlı) kendi parselimize inşaat projesi çizdireceğiz. Belediyeye ait alanı projemize dahil edemezsek, hem bizim projemiz hem de kalan köşe alan çok biçimsiz ve çirkin bir görüntüye sahip olacak. Çünkü aramızdaki 9 metrelik sınır 3 kere köşe yapıyor.
  İmar Kanunu 17.md. 3.fıkrası gibi (maalesef orada hisseli parselden bahsediyor) bizim göremediğimiz, belediyeyi de zora sokmayacak bir mevzuat hükmü ya da bir uygulama prosedürü var mıdır?
  Bu konuda bizi bilgilendirirseniz minnettar kalırız. Saygılarımla. 16.02.2022
  Ergün Altuğ

  • Sn. Altuğ, email ile bilgi verdim size.

  • 12/05/2022

   İyi günler belediye hisseli bir parselimiz var Burda sadece biz ve belediye ortak belediyeye imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi ile başvuru yaptık belediye arsanın bir kısmının yola terk olduğu gerekçesiyle satışına onay vermedi.lakin arsa 226 m2 yola terk yapıldıktan sonra 179 m2 kalıyor bizim bulunduğumuz bölge toplulaştırma alanı içersinde arsada bize ait 54 m2 hisse var biz kalan kısmı almak için hukuki bir süreç başlatabilirmiyiz.başlatsak sonuç alabilirmiyiz.teşekkür ederim sağolun

 2. 14/05/2022

  Merhaba,
  Belde belediyemize ait yol payı düştükten sonra 75m2 parsel bulunmakta. Belediyeye ait parselin tek komşusu benim, bu taşınmazı alarak kendi parselimi büyütüp ev yapmak istiyorum. Belediye imar bütçe komisyonu ihale veya direk satışı için onay vermiyor. Bu taşınmazı nasıl alabilirim.

 3. 28/06/2022

  Merhaba Suat Şimşek Bey,
  Tapu kayıtlarında Belediye adına gözüken 1303 m2 arsanın bir bölümü tapulu bir bölümü tapusuz ev yapılmış ve aşağı yukarı 30 yıldır bu evlerde oturulmaktadır. tapusu olmayan evler kayıtlarda senetli işgal olarak görünmektedir. Elektrik su aboneliği var ve her yıl belediyeye emlak vergileri ödeniyor. Lakin tapusu yoktur. Tapusunu almak istiyoruz. ne yapmalıyız. Yol gösterirseniz seviniriz. Tşk ederiz. Mail adresimiz: alifakioglu016@hotmail.com

  • Yapı kayıt belgesi alınmış ise buna dayalı olarak satış olabilir. Eğer yapı kayıt belgesi söz konusu değil ise (yani imar barışı satışı değil ise) belediyelerin taşınmazları kullanan kişilere (işgalcilere) doğrudan satamazlar. Satabilmeleri için kanunu düzenleme gerekir.

 4. 10/08/2023

  iki parselim metro projesi icin şerh koyuldu 11-6-2018 uzlaşma yoluyla birini verdim 2020’de proje yeri degisti iadesi icin 08-1-2021’de 22.madde notlu tebligat geldi görüşmeye gittim taksit veya odeme kolaylığı talep ettim biz inceleyip size haber verelim dediler ve haber gelmedi 02-6-2023’de talep dilekcesi verdiğimde gelen tebligatin 90gün sureli oldugunu geri alim hakkımızın dolduğunu söylediler. alamadığım parsele 70m2 tacizli toplamda 400m2 olan is yerim var ayrica vermedigim arsada iki katli ev var imar barisi surecinde yerimiz serhli olduğu icin katılamamistim bu parseli iade alamam mi? veya tacizli kısmını veremezler mi?