1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme Ne Demek?


Bu yazımızda “2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme ne demek” konusunu açıklayacağız.  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme satışa engel mi ve bu belirtme nasıl kaldırılır konusuna değineceğiz. Ancak peşinen belirtmek gerekir ki 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre konulan belirtmeleri, Kamulaştırma Kanunu’nun 31/B maddesi kapsamında konulan belirtmelerle karıştırmamak gerekir. Kamulaştırma Kanunu’nun 31/B maddesi kapsamında konulan belirtmeler için şu yazımıza bakınız: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 31/b Maddesine Göre Şerh Nedir?

Kamulaştırma Nedir?

Kamu idarelerinin kamu hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duydukları özel mülkiyetteki taşınmazlar kamulaştırma yolu ile kamu idarelerinin mülkiyetine geçirilmektedir. Kamulaştırma kamu idarelerinin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak özel mülkiyette bulunan taşınmazların kamu mülkiyetine geçirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ülkeden ülkeye farklılık gösterse de kamulaştırma sistemi genellikle özel mülkiyette bulunan taşınmazların kamu gücü kullanılarak ve malikin rızası olup olmadığına bakılmaksızın kamu mülkiyetine geçirilmesi şeklinde işlemektedir. Kamulaştırma konusunda detaylı bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Nasıl Yapılır? Kamulaştırmanın Aşamaları Nelerdir?

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesi Nedir?

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu‘nun “Kamulaştırmada önce yapılacak işlemler ve idari şerh” başlıklı 7. maddesinin konumuzu ilgilendiren son fıkrası şu şekildedir:

“İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. (Değişik cümle: 24/4/2001 – 4650/2 md.) İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir.”

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme Ne Demek?

Kamulaştırma işlemlerinin belirli aşamaları vardır. Öncelikle, kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir.

Daha sonra İdare, kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirir. İşte bu bildirim Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesi gereğince yapıldığı için bu belirtmeye “2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme” denilmektedir.

Bu belirtmenin amacı, bu taşınmazın kamulaştırılacağını gösterir ve taşınmazı satın almak isteyen kişilerin kamulaştırmadan haberdar olmasını sağlar.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme Satışa Engel mi?

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme, mülkiyetin devrini kısıtlayan bir belirtme değildir. Belirtmenin amacı, taşınmazı satın almak isteyen kişilerin kamulaştırmadan haberdar olmasını sağlamaktır. Dolayısıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme şerhi satışa engel mi sorusuna hayır cevabı vermek gerekir.

Zaten 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan “Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır.” hükmü de bu taşınmazlar üzerinde mülkiyeti veya sınırlı ayni hakları etkileyen işlemler yapılabileceğini göstermektedir. Bundan dolayı, belirtmenin konulduğu taşınmaz, satılabilir, kiraya verilebilir, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilebilir, ipotek ve rehin verilebilir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme, Kamulaştırmasız El Atma Davası Açılmasına Gerekçe Olabilir mi?

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 29.03.2005 tarihli ve E:2005/2308, K: 2005/3449 sayılı kararında “Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre, bilirkişi raporuna göre taşınmaza davalı idarece fiilen el atılmadığı anlaşılmıştır. Taşınmazın tapu kaydına kamulaştırma şerhi konulması fiili el atma olarak kabul edilemez. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, el atmanın kabulü ile bedele hükmedilmesi doğru görülmemiştir, Hükmün bozulmasına”  ifadelerine yer verilmiştir

Bu karar da göstermektedir ki 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme, tek başına kamulaştırmasız el atma davası açılması için yeterli değildir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme Nasıl Kaldırılır?

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesinde “İdare tarafından, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10 uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir.”

Buna göre şerh tarihinden itibaren altı ay içinde, idarece kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden belge getirilmez ise şerhin tapu idaresince kaldırılması gerekir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün 2001/10 sayılı Genelgesinin A bendine göre; “bundan böyle belirtme yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde, 10 uncu maddeye göre, kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinden alınacak belgenin (mahkeme müzekkeresi) kamulaştırmayı yapan idarece ibraz edilmemesi halinde, bu taşınmaz malla ilgili olarak gelecek herhangi bir işlem talebi sırasında aynı tarih ve yevmiye ile, herhangi bir işlem talebi olmadan tespiti halinde ise yevmiyeye alınmak suretiyle tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan belirtmenin harç tahsil ettirilmeksizin resen sicilden terkin edilerek işlem sonucundan kamulaştırmayı yapan idareye bilgi verilmesi gerekir.

Yani şerh tarihinden itibaren altı ay içinde, idarece kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden belge getirilmez ise satış vb. herhangi bir işlem talebi sırasında aynı tarih ve yevmiye ile belirtmenin kaldırılması gerekir.

Eğer satış vb. herhangi bir işlem talebi yok ise tapu müdürlüğüne yapılacak başvuru ile belirtmenin kaldırılması mümkündür.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtmenin Kaldırılması Harca Tabi mi?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğün 2001/10 sayılı Genelgesinin A bendine göre; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtmenin herhangi bir harç tahsil edilmeksizin kaldırılması gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme Ne Demek? Bu Belirtme Satışa Engel mi? Nasıl Kaldırılır?

Yorumlar (108)

 1. 24/06/2020

  1992 yılında 195 ada 13 parselde imarlı ifrazli arsamakonulan 12549 OG beton direği kaldirmak( yol kenarına uygun yere istiyorum) BEDAŞ dilekçe yazdım şerh li olduğu için yol kenarına çekilemez arsa içinde uygun yer belirtirseniz yer değişikliği yapılır dedi bunun içinde benden 150 bin TL gibi ücret çıkarıldı bunun hakkında kalditmak gibi bir yolu varmı bilgi almak istiyorum.. Bide bu 12549 OG direkler kaç yıllığına konuldu bu konu hakkında bilgi almak istiyorum beni bilgilendirirseniz .

  • 25/06/2020

   “şerhli” ile neyi kastediyorsunuz. 7/B şerhi mi var, 31/B şerhi mi? 7/B şerhi var ise kaldırtabilirsiniz. Ya da kamulaştırmasız el atma davası açabilirsiniz. 31/B şerhi var ise büyük ihtimalle kamulaştırma yapılmıştır. Kardırtamassınız.

 2. 14/07/2020

  7 madde şerhi 1992 yılında konulmuş ben bu direği arsanın dışına kaldirta bilirmiyim arsamdan 7 madde şerhi kaldira bilirkiyim

 3. 14/07/2020

  Cem Karadağ
  14/07/2020 TARİHİNDE, SAAT 6:58 AM
  7 madde şerhi 1992 yılında konulmuş ben bu direği arsanın dışına kaldirta bilirmiyim arsamdan 7 madde şerhi kaldira bilirkiyim bana detaylı bilgi veriseniz sevinirim

 4. 15/07/2020

  Kaldırtabilirsiniz. Tapu müdürlüğüne şerhin kaldırılmasını istediğinizi beyan eden bir dilekçe vermeniz yeterli.

 5. İYİ AKŞAMLAR SUAT BEY BEN BİR DAİRE ALDIM AMA İNŞAAT FİRMASI SSK VE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI KAT MÜLKİYETİNİ VE OTURMA İZNİMİ ŞİMDİ VEREMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR NE YAPMAM GEREKİYOR ŞİMDİDEN TŞK EDERİM

  • 03/10/2020

   Bu konuda inşaat firması ile aranızda bir sözleşme var ise o sözleşmeye dayanarak dava açabilirsiniz.

 6. 02/10/2020

  suat bey

  2017 yılında ‘2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme’ şeklinde işlem yapılmış. tapudan aldığımız bilgiye göre TEAŞ kurumu tarafından işlem yapılmış. ancak tarafımıza hiç bir şekilde bilgilendirme yapılmadı. ödeme de gerçekleşmedi. kamulaştırma yapıldıktan sonra ne kadar sürede ödemenin yapılması gerekiyor. tarlama ev yaptırmak istiyorum sorun olurmu acaba.

  • 03/10/2020

   Bu şekilde olmaması lazım. TEDAŞ ödemeyi parsel maliklerine yapmalıdır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtmelerin en geç altı ay içinde kaldırılması gerekir. Tapu müdürlüğüne kaldırılması için başvurmalısınız.

   • merhabalar
    Dededen anneme kalmış olan tarlamızda cumhurbaşkanlıgı tarafından kamulastırma alanı ilan edilmisti 1 yıl önce kadar. Tasınmazın belediyeyle %30 vermem karsılıgında anlasarak imara acılacagı söylendi istenilen kadarda sözlesme üzerinde verdikte malesef . Sorum su parsellemisi yapılmıs olan tarla 2942.7 maddesi acıklaması yazıyor ilgili tasınmazın imar süresi.cokmu uzun yoksa bundan sonraki islemler imara acılmasına yönelikmi olacaktır kolay gelsin iy günler

    • 2942.7 maddesi açıklaması imara yönelik değildir. Başka bir kamulaştırma olması ihtimali var bence

 7. 06/01/2021

  İyi günler, bundan 8 yıl önce babamın adında olan bir tarlaya kamulaştırma yöntemi ile elektrik dağıtım merkezi kuruldu. Piyasa fiyatından çok düşük bir değer biçildi ve hesaba para aktarıldı. Fakat bugüne kadar edevlet üzerinden bakıldığında halen tarla babamın adına görünüyor ve bu süreç içinde emlak vergisi de babamın adına tahakkuk etti ve her yıl vergisini ödedi. Bu kadar yıl sonra edevlet üzerinden tekrar kontrol ettiğimizde 23.11.2020 işlem tarihli “2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme” şeklinde bir açıklama gördük. Bunun anlamı nedir? Neden bu kadar yıl halen tarla babamın adında?

  • 08/01/2021

   Bu şekilde kamulaştırma yapılabilmesi için mal sahibi ile kamulaştırma yapacak idare arasında bir uzalaşma tutanağı düzenlenmiş olması gerek. Bu şekilde bir uzalaşma tutanağı yok ise idareye karşı dava açabiirsiniz.

 8. D.S.İ İDARESİNCE KAMULAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ OLUP 2952SAYILI KANUNUN 31/B MADDESİNE GÖRE ŞERH. 08/06/1994 TARİH şerh konmuş ama şerh konulan yerde kanal yok ve tapu halen bizim üstümüzde bunu kaldırmak için ne yapmamız gerek

  • 11/01/2021

   “31/B MADDESİNE GÖRE ŞERH” taşınmazın kamulaştırılması için dava açıldığığını gösterir. DSİ dava açmış olmalı.

 9. 12/01/2021

  Konu taşınmazın bulunduğu parsele 16.07.2018 tarihinde onaylanan uygulama imar planına göre 3192 m2 lik kısmının orta okul alanında kamulaştırma yapılırmı yoksa 18.madde uygulaması mı yapılı.maliklerin maduriyeti nasıl giderilir bu konuya ilişkin ihtiraz etme ile ilgili yazı örneği gönderebilirmisiniz.Teşekkür ederim.

 10. 30/01/2021

  Merhaba Suat Bey. Size bir sorum olacaktı. Bundan yıllar önce dedeme ait olan tarla arsalar üzerine baraj yapılmış. Zamanında bir miktar para aldıklarını söylediler. Fakat şuan baktığımızda bütün tarlalar e devlette babamın üzerinde görünüyor. Hisse sahipleri. Acıklama da ise şu yazıyor. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 31/b Maddesine göre Şerh (Hisse), D.S.İ.GEN.MÜD.LEHİN KESİN KAM.ŞERHİ 30.03.1992 YEV. 125 yazıyor. Bu ne demek oluyor lütfen açıklar mısınız? 15 arsa gözüküyor hepsinde ise bu yazıyor. Bu ne demek lütfen cevaplar mısınız?

 11. 15/03/2021

  Suat bey merhaba,
  Karayolları 2942 Sayılı Kanun ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 Sayılı Kanunun 3.maddesi gereğince pazarlık görüşmesi’ne davet yazısı aldım.. Bu kamulaştırma yapılan yerde evlerim, ahır ım ve depom mevcut.. Bu pazarlık aşamasında evlerimi yıktırmak istemiyorum. Engel olamasam bile fiyat mağduriyetimin giderilmesi konusunda nasıl bir yol izlemeliyim.. Kamu yararının olmadığını ıspat edebilmem için yada yol güzergahını değiştirme talebinde bulunabilirmiyim.. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.. Özel mailden iletişim numaranızı yollarsanız iletişime de geçmek isterim.. Kolaylıklar dilerim..

  • 20/03/2021

   1) Bu pazarlık aşamasında evlerimi yıktırmak istemiyorum: Yer kamulaştırılır ise evler de kamulaştırılır ve yıkılır.

   2) Kamu yararının olmadığını ıspat edebilmem için yada yol güzergahını değiştirme talebinde bulunabilirmiyim:

   Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açabilirsiniz.

  • 15.10.1987 tarihinde 2942 sayılı kanunun 7 maddesine göre şerh konulmuş tarladan imar geçmiş ve sanayi parseli haline gelmiş şerhin kalkması için ne yapmamız gerekiyor.

 12. 19/03/2021

  Suat bey Merhaba. 25.06.2019 Tarihinde Tedaş tarafından tapuma 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme.( Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre belirtme şeklinde işlem yapılmış. Tapudan aldığımız bilgiye göre TEDAŞ kurumu tarafından işlem yapılmış. ancak tarafımıza hiç bir şekilde bilgilendirme yapılmadı. ödeme de gerçekleşmedi. kamulaştırma yapıldıktan sonra ne kadar sürede ödemenin yapılması gerekiyor. Ödeme talep edebilirmiyim. Kanuni haklarım neler, dava açabilirmiyim. Suat bey mailime cevap yazarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

  • 20/03/2021

   2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme 25.06.2019 tarihinde konulmuştur. Eğer taşınmazınıza TDAŞ tarafından fiilen el atıldı ise kamulaştırmasız el atma davası açabilirsiniz. Fiilen el atma yok ise bu şerh, en geç 6 ay içinde kaldırılmalıdır. Tapudan şerhin kaldırılmasını isteyebilirsiniz.

 13. Slm Suat bey 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme KARAYOLLARI 17. BÖLGE MÜD. NÜN 05/05/1988 TARİH VE 13203 SAYILI YAZISINA GÖRE 2942 S.K. 7. MADDESİ GEREĞİNCE İSTİMLAK ŞERHİ 11/05/1988 YEV: 1770
  1988 tarihinde şerh konulmuş fakat tarla üzerinde hiç bir şey yok ve yapılmamış ne gibi bir yol izleyebilirim saygılar.

  • 24/04/2021

   Tapu müdürlüğüne, şerhin kaldırılması için dilekçe vermeniz yeterlidir.

   • Suat bey selamlar çok teşekkür ederim bir sorum daha olacak şerh bulunan tarlada 11 mirasçı gözüküyor hepsinin mi dilekçe vermesi gerekiyor birinin dilekçesi yeterli olur mu saygılar.

    • 25/04/2021

     Bir mirasçının dilekçe vermesi yeterlidir.

 14. Merhaba,
  2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 31/b maddesi kapsamında irtifak hakkı olarak şerh konulmuş bir arsa icradan satış ilanına çıkmış. Satışta herhangi bir sorum çıkar mı ve şerhi koyan kurum hangisidir, kapsamı nedir nereden öğrenilebilir.
  Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler.

  • Şerhi koyan kurumu tapudan öğrenebilirsiniz. Kurum öğrendikten sonra ilgili kurumdan kamulaştırmanın durumunu öğrenebilirsiniz. 31/B şerhinin konulması kamulaştırma davası açıldığı anlamına geleceği için parseli alırken dikkatli olmalısınız.

 15. 19/05/2021

  Merhaba Suat bey.
  2011 yılı yozgat ili merkez mutafoğlu 2. Mıntıka kısmında bulunan 703-1-2-3-ve 4 nolu parsellerde karayolları genel müdürlüğü 7. Madde belirtmesi var ve bu tarihe kadar hiçbir işlem yapılmamış. Şehrin kaldırılması için ne yapabiliriz bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler

  • Tapu müdürlüğüne şerhin kaldırılması talepli bir dilekçe vermeniz yeterlidir.

  • İlgili tapu müdürlüğüne başvurmanız gerekli. Şerh tarihinden itibaren altı ay içinde, idarece kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden belge getirilmez ise şerhin tapu idaresince kaldırılması gerekir.

 16. 23/05/2021

  İyi günler, benim arsam var adana da, şehir içinde. Arsanın tapu bilgilerinde 2942 Sayılı kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme. Yazıyor tam olarak ne demek.Ben ev yapmak istiyorum ama belediye izin vermiyor.Kanunu haklarım neler.Yol yapılacak dediler paramı verirler mi.

  • Şerhin ne zaman konulduğunu öğrenmeniz gerek. Eğer koyulduğu tarihten itibaren 6 ay geçmiş ise kaldırılması gerekir.

 17. Merhaba suat bey
  Ankarada bi arsam var tapu bilgilerinde beyan olarak BAŞKENT ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş LEHİNE 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUN 7.NCI MADDESINE GÖRE BELİRTME diye ve 2.nci beyanda Mezkur taşınmazın üzerine yapı/inşaat yapılmak istenmesi halinde ASKİ den izin alınması gerekmektedir diyor bunlar ne anlama geliyor veya kalkar mı kaldırmamız icin ne yapmamız gerekir şimdiden teşekküreler iyi günler

  • “BAŞKENT ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş LEHİNE 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUN 7.NCI MADDESINE GÖRE BELİRTME” nin tarihine bakmak lazım. Yani hangi tarihte konulduğuna. Eğer üzerinden 6 ay geçmiş ise kaldırılabilir.

 18. 08/09/2021

  organize sanayı 2942-7 göre depo olarak kiraya verrbileceğim bina ve araziye 6ay önce şerh koydu,uzun süredir bu konu gündemde olduğu için ne araziyi değerlendirebildim nede doğal olarak kiraya verebildim,yasal süre içerisinde işlem yapmadılar,kendileri hakkında tazminat davası açabilirmiyim..teşekkürler

  • Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 29.03.2005 tarihli ve E:2005/2308, K: 2005/3449 sayılı kararına göre 2942/7. madde şerhi kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası gerekçesi olamaz. Şerhin 6 ay içerisinde kaldırılması gerekir.

   • 09/09/2021

    teşekkür ederim..6 aylık süre doldu,tekrar şerh koyma ve süreci yasal olarak yürütme imkanları var mı

    • Evet. Süreç tekrar başlayabilir.

     • 13/09/2021

      peki üstad,yani al- almıyorum,mahkemeye git- gitmiyorum, yaka mı bırak- bırakmıyorum…ve elimiz de yasal bir hak bulunmuyor…

     • Yasal hakkınız var: şerh konulduktan itibaren 6 ay içinde kamulaştırma davası açılmaz ise tapu müdürlüğüne başvurup şerhi kaldırtabilirsiniz

     • 31/10/2021

      şerh kaldırıldı, 1 ay geçmeden tekrar koymuşlar, şimdi ne yapabilirim.7 ayda bir tekrar ediyorlar..

     • 6 ay daha beklemekten başka çareniz yok. eğer şerh sizin mülkiyet hakkınızı kullanmanızı engelliyor ise buna karşı bir dava açmak faydalı olabilir.

 19. Meraba Suat bey sizden bi konu hakkında bilgi almak istiyorum niğde ulukışlada bir tarlam var Tapu bilgilerine e devletten baktığım zaman 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. Maddesine göre belirtme yazıyor ve tarih olarak 26 07 2021 görünüyor ve işlem yevmiye no 5665 yazıyor bu ne demek

 20. 02/12/2021

  Merhaba Suat bey iyi günler dilerim …
  Benim size bir sorum olacaktı yardımcı olursanız sevinirim 2942 sayılı kamulastirma kanununun 31/b maddesine göre şerhhisse T.e.k lehine istimlak vardır 02.06.1981 yılında konulmuş bunu nasıl kaldırabilirim kaldırabilirmiyim .. Teşekkür ederim…

  • 31/b şerhi, mahkeme tarafından konulduğu ve taşınmaz hakkında kamulaştırma davası açıldığını gösterdiği için ancak mahkeme kararıyla kaldırılabilir. Sadece şu ihtimal olabilir. Eğer taşınmazın bir kısmı kamulaştırılmış ve kamulaştırma işlemi bitmiş ise (yani parselin bir kısmı idare adına tescil edilmiş ise) parselin geri kalanından şerh kaldırılabilir.

 21. 03/12/2021

  Konya büyüksehir belediyesi tarafından
  Selcuklu ilçe belediyesi sınırları içerisinde
  Bulunan tarla vasıflı araziye 07.01.2021
  Tarihinde 2942 sayılı kanun un 7. Maddesine göre belirtme şerhi konulmuş
  Halen devam etmektedir. 2018 yılında
  Konulan şerh yenilenmiştir, en son olarak
  07 01.2020 tarihinde konulmuş halen tapu kaydı devam etmektedir. Bagli bulunduğu
  Tapu sicil müdürlüğüne şerh in kaldırılması
  İçin dilekçe vermem halinde şerh kalkarmı?
  vereceğiniz bilgileriniz için tşk eder, sağlıklı günler dilerim

  • 6 aylık süre dolduğu için tapu sicil müdürlüğüne şerhin kaldırılması için dilekçe vermeniz halinde şerh kaldırılmalıdır.

 22. Merhaba 15.10.1987 tarihinde arsa imarsızken dsi tarafından konulan şerh kalkmamış arsa üzerinden imar geçmiş ve sanayi imarlı arsa üzerine şerh görünüyor tapu dairesi dsi iptal belgesi getirmemizi istiyor ne yapmalıyız

 23. 16/12/2021

  2942 .kanunun 7. Maddesine göre belirtme 02.02.2017 işlem numarası 1183 ne demek arazinin üstünde herhangibir şerh bilgisi bulunmamaktadır yazılı ne anlama geliyor.Tşkrler.

  • Taşınmazının üzerine 2942 sayılı Kanunun 7. Maddesine göre belirtme konulmuş. 2017 yılında konulduğu ve 6 aylık süre geçtiği için tapu müdürlüğüne dilekçe vermeniz halinde kaldırılması gerekir.

 24. 23/12/2021

  Merhaba suat bey benim arsa üzerinde 2942 .7 maddesine göre belirtme yapılmış arsa üzerinde öğrenci yurt u yapılmış 5 yıl önce vakıflar müdürlüğünce ve bizim le hiç bir şekilde diyalog a girmiyorlar nasıl bir dava açmamız gerekiyor teşekkür ederim

 25. 04/01/2022

  Suat bey OSB tarlamızı istimlak etmek istiyor. Belediye aracılığıyla fiyat konusu çok düşük 6 TL değer veriliyor. 2014 yılında Karayolları. Aynı emsal yerde 12 TL üzerinden istimlak yapmıştır. Bu emsal göstererek itiraz ettiğimizde fiyat artırımı o günkü 12 TL , bu günün 6 TL si arasındaki fark olması gerekeni nasıl bir yolizlememiz gerekir. Saygılarımla.

  • Merhaba, size önerilen fiyatın düşük olduğunu düşünüyorsanız, uzlaşma görüşmelerinde uzlaşmayın. O zaman idare mahkemede kamulaştırma davası açmak zorunda kalır ve parselinizin gerçek değeri mahkeme tarafından belirlenir.

 26. Merhaba,
  Islem: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme
  Aciklama: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 2942/7.MADDESİNE GÖRE ŞERH 01/09/2010 Y:2891
  Tarih: 01/09/2010
  ne anlama geliyor?

  Sagilarimla

 27. Suat Bey merhaba,
  Altındağ Belediyesi dedemden kalma 17309.yüz ölçümü arsayi 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.maddesine göre kamulaştırdığı öğrendik. Ayrica 01.03.93 tarihinde 99 yıl müddetle 4*4=16 M2 TEK lehine kira şerhi yapıldıği şeklinde şerh konulmuş ne yapmamız gerekiyor yardımcı olur musunuz? Teşekkür ederim.

 28. Suat bey merhaba
  Bizim İstanbul Beylikdüzündeki arasamız üzerinde
  Şerh: Tek lehine 99 yıllığı 1tl den kira şerhi 26.06.1990 T. YEV:5045
  Beyan: Yakuplu Belediyesi lehine 2942 S.Y. nın 7 Mad. Göre şerh 17.01.2003 YEV:613

  diye bir ibare gördük bunlar ile ilgili bize herhangi bir ihbarname gelmedi bu ne anlama geliyor acaba bizim arsayı satmamıza engel midir bu konuda nasıl bir yol izleyebiliriz şimdiden yardımıniz için teşekkür ederim

  • “Şerh: Tek lehine 99 yıllığı 1tl den kira şerhi 26.06.1990 T. YEV:5045” şerhini kaldıramazsınız. Bu bir kira şerhidir. Muhtemeldir ki bir trafo vb. vardır. Eğer yok ise buradan tekrar yazın. Konuya tekrar bakalım.
   “Beyan: Yakuplu Belediyesi lehine 2942 S.Y. nın 7 Mad. Göre şerh 17.01.2003 YEV:613” beyanını, tapu müdürlüğüne vereceğiniz bir dilekçe ile kaldırabilirsiniz.

 29. Suat bey merhaba
  Beyan : 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. Maddesine göre belirtme ilk tesis yevmiye tarihi 10.05.2012
  Şerh :Muvakkat inşaat şerhi 10 yıl olarak takyidatta çıkıyor ve müşterim kredi ile almak istediğinde banka kabul etmedi bu şerhi nasıl kaldırabiliriz ?

  • “2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. Maddesine göre belirtme” konusunda mail ile cvp verdim

 30. suat bey merhabalar ihaleden bir yer almak istiyorum fakat şöyle bi yazı var “Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Karayolları genel müdürlüğünün 2942 Sayılı Kamulaştırmma Kanunun 7 Maddesine göre belirtme ŞERHİ OLDUĞU tapu kaydında meevcuttur…” şimdi ben burayı alırsam satamazmıyım yoksa bu arazinin hepsi karayollarının mı yani istediğinde onlara vermek zorundamıyım

  • “2942 Sayılı Kamulaştırmma Kanunun 7 Maddesine göre belirtme ŞERHİ” ne zaman konulmuş. Eğer konulma tarihinden itibaren 6 ay geçmiş ise bu şerhin kaldırılması gerekir.

 31. Merhabalar, birkaç ay önce zeytinlik almıştım.E devlette “2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7.maddesine göre belirtme” diye bir şey gözüküyor 30.04.2015 tarihli.Alırken herhangi bir engel çıkmadı.Bu belirtme kaldırılabilir mi , kaldırılırsa nereye başvurmam gerekir? Teşekkürler.

 32. Merhabalar. tarlama 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme 26.08.2015 konulmuştur. Benim talebim bu şerh 7 yıl önce konulduğu ve halen kaldırılmadığı için bu şerh koyan kuruma bir dilekçe vererek şerhi kaldırmadığı için bu tarlamı istimlak ettirebilirmiyim?
  İlginize çok teşekkür ederim.

  • Sırf bu şerhin bulunması idareyi kamulaştırmaya zorlamak için yeterli değildir. Ancak idareye başvuru yaparak kamulaştırma yapılmasını isteme konusunda da bir engel bulunmamaktadır.

  • 22/04/2022

   Merhabalar Suat bey.
   Geliboluda bir mesken almak üzereyiz fakat web tapudan bakınca
   Karayolları 2942 sayılı kamulaşırma kanunun 7 ci maddesine göre 2018 yıldında şerh konulmuş,
   Ev sahibi de sicilden kaldırılması için baş vurmamış,biz üzerimize alırken tapuda kaldırılması için müracat edebiliyormuyuz,yoksa bize geçtikten sonra bir 6 ay daha beklememiz mi gerekir?

   • Siz malik olmadan başvuru yapamazsınız. Almadan bu şerhin kaldırılmasını istiyorsanız, şu anki malikinden isteyebilirsiniz. Kaldırılamıyorsa zaten almanız da uygun olmayacaktır.

 33. Suat bey merhaba, öncelikle insanlara yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Benim Hadımköyde, bulunan 509 metre kare olan arsanın Acele Kamulaştırma nedeni ile 39 metre karesini Türkiye Elektrik Kurumu kamulaştırdı (kısmı kamulaştırma) ve 2018 yılında tapuya şerh koydurmuş. Sorum şu; geriye kalan 470 metre kareyi satmak istediğimizde tapu müdürlüğü kesinleşmiş kamulaştırma var diyerek sattırmıyor. Şimdi bu geriye kalan 470 metre yeri satamayız mı. Tapuya başvursak şerhi kaldırır mı. Cevap verirseniz çok sevinirim.

  • Eğer tapuda 7. madde belirtmesi var ise ve 6 aylık süre dolmuş ise tapu müdürlüğüne dilekçe verin kaldırsınlar. Ama anladığım kadarıyla 9 metre karesi acele Kamulaştırma nedeni ile Türkiye Elektrik Kurumu kamulaştırmış, eğer kamulaştırma bedeli almış iseniz şerh kalkmaz. geriye kalan 470 metre kareyi satışında sakınca olup olmadığını TEK’e dilekçe ile sorun, sakınca yoktur derlerse satarsınız.

   • Öncelikle cevap için teşekkürler. Web Tapuda aşağıdaki gibi görünüyor. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ nin 31/01/2018 tarih 2018/9 D. İŞ sayılı Mahkeme Müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır. Şablon: (Davalıdır Belirtmesi)

    • “GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ nin 31/01/2018 tarih 2018/9 D. İŞ sayılı Mahkeme Müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır” belirtmesi, bu parselin kamulaştırılması için dava açıldığını gösterir. e-devletten bakıp davanın sonuçlanıp sonuçlanmadığını görebilirsiniz.

  • 770 m2 tarla vasfında ana yolla yakın arazime ,2942 sayılı kanun un 7.maddesine göre şerh 12/11/2021 tarihinde şerh konmuş.bana bilgi veta tebligat gelmedi.Ben su kuyusu açtırmak için başvurduğum zaman şerh i fark ettik.Serh nasıl.kaldirilor?derin su kuyusu açmama engel mi ?bu şerh hakkında da bilgi verirmisiniz tesekur ederim

 34. 22/04/2022

  Son olarakta
  Kamulaştırma süre aşımı var mı?
  Bazı söylentilere göre 5 yılı geçtikten sonra tekrar şerh konulamıyormuş aynı yere,dopruluk payı varmıdır?
  Şimdiden teşekkür ederim

  • Öyle bir mevzuat yok

   • Merhaba Suat bey benim hisseli arsama 7 maddeye göre kamulaştırma konmuş. Kamulaştırmadan son imar düzenlemesine alınmıştır e devlet sayfa mesaj geldi bunu bedeli nasıl olur yani neye göre parası verilir. Yani bilirkişiye görkemi yoksa rayış bedeline göremi teşekkürler.

    • Kamulaştırma yapılırsa bedeli bilirkişi belirler. ” imar düzenlemesine alınmıştır” beyanı, parselin, 18. madde uygulamasına tabi tutulacağını gösterir. 18. madde uygulamalarında belediye % 45 oranında DOP’u bedelsiz kesebilir.

     • 09/09/2022

      Slm 2017 de 7000 M2 yerim tam ortasından tarafıma sorulmadan ve hiç bir bilgi verilmeden yüksek gerilim hatdi geçirilmiştir,tapuda 2020 yılında sehr konulmuştur.butun anayasal haklarında tacavuz edilmiştir.kamuladtirma 5 yıldır yapmiyolar bilerek,mahkemeye versem yerin bedelini oducekler kamulaştırma yapsa usulsüz yaptıkları için benim direkleri kaldırma hakkım varmış.yuksek gerilim hattının kaldırılmasını istiyorum ,yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

     • bunu ancak dava yoluyla yapabilirsiniz. dava açmak isterseniz suatsimsek@yahoo.com adresine mail atınız

 35. 18/05/2022

  Merhaba
  – Benim 1029.95 metrekare yüzölcümünde, tarla vasfinda bir arazim var.
  – Tarlaya 01.11.2013 tarihli “2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme” konulmuş. Biz bu olay ile ilgili bir satis sözlesmesi yapip herhangi bir bedel almadik. Bagli belediyenin tapu müdürlügünde arazi hala 1029.95 metrekare olarak görünüyor.
  – Simdi ise, arazinin oldugu bölge 18. madde uygulamasina tabi tutulmakta. Belediye bu durumda D.O.P. kesintisini 1029.95 metrekare üzerinden mi yapacak? Eger bu sekilde olacaksa, bu bizim icin bir avantaj/dezavantaj teskil eder mi?
  Simdiden cok tesekkürler.

  • Belediye D.O.P. kesintisini 1029.95 metrekare üzerinden yapacak. Bu açıdan sizin açınızdan daha avantajlı olur.

 36. Merhaba
  Benim sorum; cumhurbaskanlıgı tarafından kamulastırma kararı alınmıs beldede tasınmaz sahibiyim 2021 6 ayda ilgili belediye tarafından cagrılıp m2 x tutar kadar olan yerinizi hemen bir imza ile ilgili kuruma verebilirsiniz yada ilgili belediyeyle topraktan %30 belediyeye bagıs yapacagınıza dair ön sözlesme yapıp daha sonrasında ise mal sahibini tapuda tarafımıza ilgili tasınmazdan %30 bagıs yapması halinde ilgili tasınmazın imara acılacagına (( bu bence yasal birsey degil ve imara acılacagı yönde bir yazılı söz istedigimde bu tür yazı veremiyeceklerini ama kesin acılacagını söylediler )) son olarakda yazmıs oldugum iki yoluda secmemem durumunda mahkeme tarafından kamuslastırlacagı söylendi sizce mantıklı olup yapmam gereken nedir birde e devlette ilgili tasınmazımda 2942 7maddesi yazıyor bu serhmi demek
  Gecen yıldan beri tasınmazın üzerinde tek gelisme bu suan belediye suskunlugunu koruyormu yoksa bu tür islemler bu kadar uzun sürmesi normalmidir? Cok saolun iy gunler

  • Konu ile ilgili tasınmazım tarla vasfında olup imarlı arsalara 150 mt uzaklıktadır bunu belirtmeyi unutmusum

  • bu yazdıklarınız bir mevzuat sorunu değil. en doğru kararı siz verirsiniz. “2942 7maddesi” bir belirtmedir.

 37. 1009.20 m2 arsama karayolları tarafından ,2016 yılında 2942 kanunun 7.maddesine göre Belirtme konmuş,6 yıldır kamulaştırma tamamlanmadı,300 m2 kadar arsadan yola kullanmışlar,arsama 6 yıldır ev yapmak istiyorum belediye izin vermiyor,karayolları kamulaştırma koridorumuzda deyip hiç bir işlem yapmıyor,ben arsamın kalanını kullanmak istiyorum kamulaştırma yapılmıyor mağdur edildim 6 yıldır 100 bine yapacağım ev 800 bin oldu. ne yapmalıyım arsamın üzerinden belirtmeyi kaldırtıp geri kalan arsayı kullana bilmek için.mağduriyetim için ne yapabilirim,cevaplarsanız çok memnun olurum,teşekkürler,iyi günler.

 38. 30/08/2022

  Merhaba suat bey benim bilecik osmanelinde arazim var ve arazime şerh koymuşlar organize sanayi bölgesi müdürlüğü ve neticede arazini satamazsın diyorlar bizi vermek mecburiyetindesin diyorlar tapulu malımı çok komik bir rakama benden almaya uğraşıyorlar.NE yapmam gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz bana bu konuda ?

 39. 21/09/2022

  Üzerime kayıtlı arazi me 4 yıl önce 2942 sayılı kanunun 7.maddesine göre
  Şerh işlendi, şimdi belediye bu arazi üzerinden yol açmaktadır, herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmedi nasil bir yol izlemem gerekir. Vereceğiniz bilgiler için teşekkür eder iyi günler dilerim.

 40. 19/03/2023

  Merhabalar, Bilecik Yenipazar ilçesinden tarla vasfında yeni aldığım arazime 26.01.2023 tarihinde 2942 sayılı kanunun 7 maddesine göre belirtme şeklinde şerh konmuş. Sayfamızdaki yazılanları dikkatlice okudum ama şunu anlayamadım. Bu şerhin kaldırılması için ilam tarihinden itibaren 6 beklememiz mi gerekiyor yoksa ne yapmalıyım? Ayrıca şerhi koyan kurumun hangi kurum olduğunu nereden nasıl öğrenebilirim. İstanbul’da yaşıyorum ve Bilecik e sürekli gidip gelmek gibi bir imkanım yok. Yol yordam ve bilgiye ihtiyacım var. Arazimi yatırım amacı ile almıştım ve alım işleminden tam 6 ay sonra böyle birşey gerçekleşti. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  • 1) Şerh konulma tarihinden itibaren 6 beklemeniz gerekiyor
   2) Şerhi koyan kurumun hangi kurum olduğunu tapu müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

 41. Mrb. gaziantep osb bölgesi lehine ” 31-05-2022 ” tarihinde “2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme. (Şablon: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme)”
  “beyanı” konulmuştur. Söz konusu taşınmazım OSB alanına çok yakın olmakla beraber üzerinde herhangi bir masraf yapmaya korkuyoruz. Yaklaşık 1 yıldır bu beyan üzerinde komşu parsellerimiz osb dışı faaliyetler yürütmek için ofis, tesis vb. masraflar yapıp işlerini yürütmekteler. Bizde bu durumda faaliyet yürütmeyi düşünüyoruz ancak kamulaştırma resen olduğundan yapılan masrafların boşa gideceğini düşünmüyor değiliz.
  Yaklaşık 1 yıl kamulaştırma beyanı konulmuş aynı zamanda bu beyanın üzerinde olması taşınmazın satış hızını ve fiyatını da olumsuz etkilemektedir. acaba bu beyanı tapu müdürlüğü tarafından kaldırılması mümkün mü ?

 42. 23/05/2023

  2942 sayılı kamulaştırma kanunu 7.madde t.c.çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı toki 2017
  kapalı spor tesis alanı 2021 şeklinde ifade mevcut olup emsal değerinin çok altında fiyatlar veriliyor.
  acaba yapılabilecek bir şey var mı ?
  şimdiden teşekkür ederim.

  • Eğer bu şerh 2021 yılında konuldu ise artık kaldırılması lazım. Dilekçe ile tapu müdürlüğüne başvurun

 43. 29/06/2023

  Merhabalar sakaryada 8 dönüm tarlam var. organize sanayi yapılacak alanda kalıyor. İstimlak ettirmek istemiyorum. Sanayinin içinde kendim kullanmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim. Sanırım şirket kurmam gerekiyormuş

 44. Merhaba suat bey
  Şerh / Beyan / İrtifak Listesi
  Ş / B / İ Tipi Ş / B / İ Metni Lehtar Tapu Müdürlüğü Yevmiye Numarası20867 Yevmiye Tarihi25.08.2021
  İşlem

  Beyan 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre belirtme. (SN:9460) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) VKN:8790304314 Kandıra 20867 25/08/2021 –
  Yukarıda verien yevmiye no ne anlam geliyor? tapudaki bu belirtmeyi kaldırmak için dilekçe örneği paylaşabilir mizsiniz? Teşekkürler kolaylıklar