1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Mevzuatı

212 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ( Madeni hurda satışları)


T.C.

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.MEG.0.24/3302-7401/39300                                                 01.11.1995

KONU: Madeni hurda Satışları

Milli Emlak Genel Tebliği

(SIRA NO : 212)

193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde; Devlete intikal eden taşınır mallar ile genel bütçeli dairelerin hizmet dışı kalan maden aksamlı hurda malzemelerinin, 20.03.1971 tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu gereğince, Sanayi ve ticaret Bakanlığınca, 6 ayda bir belirlenen bedel üzerinden, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne satışının yapılacağı belirtilmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak valiliklerden alınan çeşitli yazılarda, nakliye masraflarının yüksek olması nedeniyle, madeni hurda malzemelerin adı geçen Kurumca zamanında veya hiç teslim alınmadığı bildirilmektedir.

Bu durum; madeni hurda malzemelerin değerinin düşmesine ve ayrıca bu malzemelerin muhafazası için önemli tutarlarda ücret ödenmesine neden olmaktadır.

Diğer taraftan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden alınan 22.6.1995 tarih ve 2167 sayılı yazıda;

Kurumlarına devredilen hurda araçlar ile ekonomik değeri çok düşük diğer hurda malzemelerin genellikle kolay satılamayan mal grubunu oluşturduğu, bunların bir başka yere taşınmasının çoğu kez ekonomik olmadığı ve mal bedelinin birkaç katı nakliye ücreti ödenmesini gerektirdiği, bu nedenle; nispeten daha ekonomik bir taşıma maliyeti sağlamak amacıyla birkaç kurumun hurdasının birlikte taşınması yönünde gayret sarf edildiği, bu durumun da gecikmelere sebep olduğu belirtilerek, madeni hurda malzemelerin, maliye teşkilatınca Kurumlara yapılan bildirimden itibaren 5 ay içinde teslim alınmadığı takdirde, defterdarlık veya malmüdürlüklerince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yerinde satışın uygun olacağı bildirilmektedir.

Bu nedenle 193 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, madeni hurda malzemelerin öncelikle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılmak üzere, bu Kuruma bildirilmesi, anılan hurda malzemelerin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca, satışa ilişkin olarak yapılan bildirimden itibaren 5 (beş) ay içerisinde teslim alınmaması halinde, defterdarlık v veya malmüdürlüklerince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca yerinde satışının yapılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

                                                                                                                 İsmet ATTİLA

                                                                                                                Maliye Bakanı

DAĞITIM      :

-79 il valiliğine (Defterdarlık)

-Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (Hurda İşletmeleri A.Ş Genel Müdürlüğü)