1. Anasayfa
 2. Gayrimenkul Mevzuatı

2022/11 sayılı Milli Emlak Genelgesi (7394 sayılı Kanun-Satış Bedellerine İndirim Uygulanması)


T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 97208366-010.99- 3545854     26/04/2022, Konu: Satış Bedellerine İndirim Uygulanması

GENELGE (2022/11)

Bilindiği üzere, 8/4/2022 tarihli ve 7934 sayılı Kanun ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

– 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına; “(b), (c) ve (g) bentleri kapsamında rayiç bedel üzerinden yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.”

– 5 inci maddesine ise; “4 üncü madde kapsamında yapılan satışlar hariç olmak üzere 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre yapılanı satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.”

hükümleri eklenmiştir.

Buna göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentlerine göre yapılacak satışlarda;

Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Nisan 2022 tarihinden önce ihalesi yapılanlar / satışı uygun görülenler;

– 15 Nisan 2022 tarihinden önce tahsil edilen peşin satış bedellerine ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmemesi,

– 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ödeme tarihi geçmemiş olanlardan, isteklilerin peşin ödeme talebinin olması halinde satış bedellerine yüzde yirmi indirim uygulanması,

Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Nisan 2022 tarihinden sonra ihalesi yapılanlar / satışı uygun görülenler;

– 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla ödeme tarihi geçmemiş olanlardan, isteklilerin peşin ödeme talebinin olması halinde satış bedellerine yüzde yirmi indirim uygulanması,

Ayrıca, Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Nisan 2022 tarihinden sonra yapılacak taşınmaz satış ihalelerinde; satış şartnamelerine ve ilan metinlerine “satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.” hükmünün özel hüküm olarak konulması,

Hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Murat KURUM

Bakan

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

Yazının PDF hali için tıklayınız.

Yorumlar (4)

 1. Yapı kayıt belgesi alınmış yerleri geçen sene piyasadaki fiyatların yarısına satmislardi (piyasada metrekare fiyatı 1500 iken 750 TL ye satmislardi ) Ama rayiç bedelin yarısi diye bir slogan vardı
  Bu seneki satışlarda yine piyasanın yarısi mi olur yoksa piyasadaki fiyatlar mi istenir ?
  Teşekkür ederim.

  • “piyasadaki fiyatların yarısına satmislardi” şeklinde bir uygulamanın söz konusu olmaması gerekir. Piyasa fiyatından satış yapılması gerekir.

 2. 27/05/2022

  Sayın müdürüm babam 1975 yılından 1997 ye kadar hazine arazisini vergisini ödeyerek işletiyordu 1997 de vefat etti vefat etmeden ence intikal başvurusunda bulundu bulundu başvurusu kabul edildi babamın vefatından sonra biz hissedar olarak 4 kardeş araziyi biz işlettik ve 2022 yılına kadar vergisini ödedik tarlanın satışı için baş vurduk belediye 18 made görmüştür diye milli emla pafta numarasını ada numarasını yazarak bölünmüş olarak iki yerden satışını yapa bileceklerini söylediler fakat verdikleri yerler arsa diye geçiyor bu verdikleri yerlerin rayiç bedellerinin çok yüksek olucak almamız imkansız daha önceki tarlanın 8500m2 kare tarlanın rayiç bedeli 22000 tl şimdiki bize satışa sunucakları yer milyonlar eder burasını imkansız alamayız. Ne yapmalıyız bize yardımcı olursanız sevinirim

  • Kullandığınız yer imar uygulaması görmüş ve parsellere ayrılmış. Dolayısıyla burası artık arsadır ve fiyatının yüksek olması gayet normal. Üstelik imar planı var ise doğrudan satın alma hakkınız da bulunmamaktadır.