1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Milli Emlak İşlemlerinde Döner Sermaye


09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasına (y) bendinden sonra gelme üzere (z) bendine “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak” eklenmiştir.

2021-970974 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı ile de Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına Milli Emlak işlemlerinden pay ayrılması öngörülmüştür. Tam haline ve PDF haline yazının sonunda yer verdiğimiz bu yazıya göre, söz konusu madde kapsamında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından https://donersermaye.csb.gov.tr/ adresinde yayımlanan ve bir örneği ilişikte gönderilen 2021 Yılı Birim Fiyat Listesinde belirtilen oranlarda işlem bedeli alınması gerekmektedir.

Milli Emlak Döner Sermaye Bedeli Ne Kadar

Ekte yer alan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2022 Yılı Birim Fiyat Listesinin Milli Emlak Genel Müdürlüğünü ilgilendiren kısımları aşağıdadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi 2022 yılı Birim Fiyatlarına göre, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:

5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş)

Oranında döner sermaye alınacaktır.

Hangi İşlemlerden Döner Sermaye Bedeli Alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi 2022 yılı Birim Fiyatlarına göre, Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinden, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinden döner sermaye payı alınacaktır.

Döner Sermaye Bedeli Alınmayacak İşlemler

Satış işlemlerinde döner sermaye payı alınmayacak işlemler;

a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine yapılan satışlar,

b) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12. maddesi kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazileri satışları,

c) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4. maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında kalan Hazineye ait tarım arazileri satışları,

ç) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. maddesinin 6. fıkrası kapsamındaki satışlar,

d) c) 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 22. maddesi kapsamında kalan Hazine taşınmazları satışları,

e) 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun kapsamında kalan Hazine taşınmazları satışları,

f) 4342 sayılı Mera Kanunun geçici 3 ve 4 üncü maddesi kapsamında kalan satışlar hariç.

Bunlardan (b) bendi belediye ve mücavir alandaki tarım arazilerinin kullanıcılarına, kiracılarına veya paydaşlarına satışını, (c) ise bendi belediye ve mücavir alandaki tarım arazilerinin kullanıcılarına, kiracılarına veya paydaşlarına satışını ifade etmektedir. Yani tarım arazilerinin özel kanunlarına göre kullanıcılarına, kiracılarına veya paydaşlarına doğrudan satışından döner sermaye payı alınmayacaktır.

Buna karşılık 6292 sayılı Kanun kapsamında yapılan 2/B satışları, kapsam dışı tutulmadığından bu satışlardan döner sermaye payı alınacaktır. Keza ihaleli satışlardan döner sermaye payı alınacaktır. 

Sınırlı ayni hak tesisi ve kullanma izni işlemlerinde sadece tarım ve hayvancılık amaçlı sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinden döner sermaye payı alınmayacaktır. Diğer sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinden döner sermaye payı alınacaktır.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-64204757-869[G.D.]-970974                      25.05.2021

Konu: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına Milli Emlak işlemlerinden pay ayrılması işi.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 12.03.2021 tarihli ve E-64204757-400[G.D.]-498527 sayılı yazımız.

09.04.2021 tarihinde yayımlanan 31449 sayılı Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (y) bendinden sonra gelme üzere (z) bendine “Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlere katkı sağlamak.” eklenmiş ve diğer bentlerin buna göre teselsül ettirildiği belirtilmiştir.

Söz konusu madde kapsamında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından https://donersermaye.csb.gov.tr/ adresinde yayımlanan ve bir örneği ilişikte gönderilen 2021 Yılı Birim Fiyat Listesinde belirtilen oranlarda işlem bedeli alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fikri YILDIRIM

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2021 Yılı Birim Fiyat Listesi. Dağıtım: 81 İl Valiliğine, Genel Satış Dairesi Başkanlığına, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne