1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Temel Vizesi Nedir? Su Basmanı (Temel Üstü) Vizesi Nedir? Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Nedir?


Yapı kullanma izni müracaatında bulunabilmek için yapının tüm vizeleri alınarak tamamlanmış olması gerekir.

1) Temel Vizesi Nedir? Temel Vizesi Nasıl Alınır?

Ruhsatlı yapının temel betonu dökülmeden önce; ilgili yapı denetim kuruluşunun denetiminde ruhsatlı yapının aplikasyonu yapılıp inşaat hafriyatı yapıldıktan, temel demir montajı yapıldıktan, çevre ve arsa emniyeti sağlandıktan sonra yapı sahibi tarafından idareye yazılı olarak başvurulur.

İdarece, yapının temelinin aplikasyon krokisine göre doğru aplike edilip edilmediği ve demir montajının uygulama projesine uygun yapılıp yapılmadığı tutanakla belirlenerek, uygun ise veya uygun duruma getirilmesi halinde beton dökme ve inşaata devam etme izni verilir.

Temel kontrolü yapılıp vizesi alınmadan üst katlara devam edilemez. İki yıl içinde temel vizesi yapılmadığı takdirde, ruhsat hükümsüz kalır.

2) Temel Vizesi Almak İçin Gerekli Belgeler

Temel vizesi için şu evraklar gerekir: -Dilekçe, -S.G.K açılışı, -Kontur-Gabari İnşaat Aplikasyonu ve *.dxf uzantılı cd’ye kopyalanmış dosyası, -Bohçalama ve topraklamayı gösteren Fotoğraf, -İş güvenliği yasası fotoğrafları (Koruma perdesi, uyarı levhası fotoğrafları), -Topraklama tutanağı, -Bohçalama tutanağı, -İlgili harita mühendisinin tescil belgesi, -7/28 günlük beton numune sonuçları, -Kalıp ve beton tutanakları, -Ruhsatın temel vizesi kısmı yapı denetim firması tarafından onaylanması, -Fotoğraf  (Genel imalatı, inşaat perde, ruhsat tabela gösteren fotoğraf ), -Temel ruhsatı

3) Su Basmanı (Temel Üstü) Vizesi Nedir? Su Basmanı (Temel Üstü) Vizesi Nasıl Alınır?

Temel vizesi yapılarak inşaata devam etme izni almış olan parsellerde, su basman kotu seviyesindeki döşeme betonu döküldükten sonra, yapı sahibi, yapı denetim kuruluşunun onayını alarak beton numunesi laboratuar raporları ve demir tutanaklarının ekli olduğu dilekçe ile idareye başvurur.

Bu seviyeye kadar yapılan imalatın uygulama projelerine ve daha önceki kontrollere uygunluğunun tespit edilmesi ile inşaatın devamına izin verilir. Uygun olmayan imalatlar düzeltilmeden inşaatın devamına izin verilmez. Su basman vizesi alınmadan üst katlara devam edilemez. Aksi taktirde İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılır.

4) Temel Üstü Vizesi İçin Gerekli Belgeler

1- Aplikasyon krokisi

2- SGK işyeri açma belgesi

3- Ruhsat aslı

4- Temel, bodrum(lar) ve subasman kalıp ve demir tutanakları

5- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton döküm tutanakları

6- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton sonuçları (7 ve 28 günlük)

7- Demir çubuk test sonuçları

8- Temel Üstü Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş)

9- Yapının mahallen ölçüm işlemi

Bu seviyeye kadar yapılan imalatın, uygulama projelerine ve daha önceki kontrollere uygunluğunun tespit edilmesi ile inşaatın devamına izin verilir.

Uygun olmayan imalatlar düzeltilmeden inşaatın devamına izin verilmez. Su basman vizesi alınmadan üst katlara devam edilemez. Aksi taktirde İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılır.

5) Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Nedir? Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Nasıl Alınır?

Yapının kaba inşaatı tamamlandıktan sonra sıvaları yapılmadan önce ilgilisinin idareden ısı yalıtım ve kaba inşaat vizesi alması zorunludur. Yapının ısı yalıtım vizesinden önce temel ve temel üstü vizesinin yapılmış olması zorunludur.

Yapı denetim kuruluşu ve varsa şantiye şefi tarafından her kat beton dökümünde numune alınması, demir kontrolü yapılması ve bu durumun hepsinin imzasını içeren bir tutanakla belirlenmesi zorunludur. İnşaatlarda hazır beton kullanılacaktır.

Ayrıca, yapı denetim kuruluşu tarafından yapının onaylı ısı yalıtım projesine göre yapılıp yapılmadığı denetlenerek rapor hazırlanacaktır.

İlgili yapı denetim kuruluşu tarafından yapının kaba inşaatı tamamlandıktan sonra sıvaları yapılmadan önce mahallinde incelenip rapor hazırlanır ve yapı denetim mevzuatında belirtilen belgeler ile birlikte idarenin ilgili birimine başvurularak, kaba inşaat ve ısı yalıtım vizesi alınır.

6) Kaba İnşaat ve Isı Yalıtım Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Isı yalıtım vizesi almak için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgelerin bulunması gerekir: 1) Dilekçe, 2) Mimari Proje, 3) Isı Yalıtım Projesi, 4) Doğal gazlı ise doğal gaz projesi (2 takım), 5) Yapı Ruhsatı, 6) Yapı denetim şirketinin kaba inşaatın projelere ve yürürlükteki standartlara uygun yapıldığının denetlendiğini belirtir rapor.

Temel-Vizesi
Temel Vizesi Nedir? Su Basmanı (Temel Üstü) Vizesi Nedir? Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Nedir?